Resurse

Trofeul „Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive - FORMULAR DE CONCURS

APSCF anunță lansarea concursului privind acordarea Trofeului ”Alexandra Grajdian” pentru CURAJ ȘI INOVAȚIE în promovarea educației incluzive. Trofeul înregistrat la Comisia Națională de Heraldică este acordat anual de către APSCF instituțiilor care au avut o contribuție substanțială și de durată în dezvoltarea și promovarea educației incluzive. La concurs pot participa instituțiile din domeniul educației: grădinițe, școli primare, gimnazii, licee, școli profesionale, colegii, universități și altele.

Lista membrilor APSCF

83 de organizații non-profit active în domeniul protecției sociale a copilului și familiei din Republica Moldova

Serviciile de asistență parentalăprofesionistă și casa de copii de tip familial din Republica Moldova

octombrie, 2014

situația actuală și corelarea cuantumurilor prestațiilor acordate acestor servicii

Politici de susținere a familiilor cu copii

Raport ce prezintă o viziune de politici în Uniunea Europeană şi propuneri pentru Republica Moldova. Răspunsuri la întrebări de genul ”ce trebuie să susțină suplimentar politicile de susținere a familiilor cu mulți copii?”. Descarcă .pdf cu text integral raport aici.

 

CODUL FAMILIEI al Republicii Moldova

COD Nr. 1316 din 26.10.2000; publicat pe 26.04.2001 în Monitorul Oficial Nr. 47 - 48, art. 210. Unele articole ale Codului Familiei au suferit modificări în 2005, 2006, 2008.

Legea nr.338 din 15.12.1994 privind drepturile copilului

Ligea Nr. 338 privind drepturile copilului a fost adoptată de către Parlament pe 15.12.1994. A fost publicată pe 02.03.1995 în Monitorul Oficial Nr. 013, art. 127. Unele articole ale legii au suferit modificări în 2002 și 2006.

Legea Nr. 99 din 28.05.2010 privind regimul juridic al adopţiei

Legea Nr. 99 privind regimul juridic al adopţiei a fost adoptată de către Parlamentul RM în data de 28.05.2010;  a fost publicată la 30.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 131 - 134, art. Nr. 441. Data intrării în vigoare: 30.01.2011.

Legea Nr. 169 din 09.07.2010 pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013)

Legea Nr. 169  pentru aprobarea Strategiei de incluziune socială a persoanelor cu dizabilități (2010-2013) este o lege ordinară, aprobată de Parlamentul Republicii Moldova în data de 09.07.2010; publicată pe 12.10.2010 în Monitoul Oficial Nr. 200-201, art Nr. 660.

HG 1479 din 25.12.2008 privind aprobarea standartelor minime de calitate pentru serviciul de asistență parentală profesionistă

HOTĂRÎREA GUVERNULUI Nr. 1479 din 25.12.2008 privind aprobarea standartelor minime de calitate pentru serviciul de asistență parentală profesionistă a fost publicată pe 13.01.2009 în Monitoul Oficial Nr. 1-2, art Nr. 1.

HG 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 1478 din 15.11.2002 cu privire la indemnizațiile adresate familiilor cu copii  afost publicată în Monitorul Oficial Nr. 154 din 21.11.2002, art Nr. 1612. Unele articole din GH 1478 au suferit modificari.

HG 1361 din 07.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistență parentală profesionistă

HG 1361 din 07.12.2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la serviciul de asistență parentală profesionistă a fost publicată pe data de 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202, art Nr. 1436.

HG 1177 din 31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a acesteia

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 1177 din 31.10.2007 cu privire la instituirea Comisiei pentru protecţia copilului aflat în dificultate şi aprobarea Regulamentului-cadru de activitate a acesteia a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 178-179, art Nr. 1248.

HG 812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 812 din 02.07.2003 cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate pentru casele de copii de tip familial a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 149, art. Nr. 863.

HG 581 din 25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 581 din 25.05.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la condiţiile  de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru copiii adoptaţi şi cei aflaţi sub tutelă/curatelă, publicată pe 02.06.2006 în Monitorul Oficial Nr. 083, art. Nr. 624.

HG 560 din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopții Internaționale și aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 560 din 25.07.2011 pentru instituirea Consiliului Consultativ pentru Adopții Internaționale și aprobarea Regulamentului de activitate al acestuia, publicat pe 29.07.2011 în Monitorul Oficial Nr. 122-127, art Nr. 632.

HG 550 din 22.07.2011 - acreditarea și modul de funcționare a organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 550 din 22.07.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de acreditare și modul de funcționare a organizațiilor străine cu atribuții în domeniul adopției internaționale în Republica Moldova și a listei serviciilor și activităților pe care le pot desfășura în domeniul adopției internaționale.  A fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 122--127/622.

HG 512 din 25.04.2003 privind aprobarea Listei contraindicaţiilor medicale pentru persoanele care intenţionează să adopte copii

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 512 din 25.04.2003 privind aprobarea Listei contraindicaţiilor medicale pentru persoanele care intenţionează să adopte copii, publicată pe 09.05.2003 în Monitorul Oficial Nr. 082, art Nr. 546.

HG 450 din 28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 450 din 28.04.2006 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copilului din Centrul de plasament temporar, publicată pe 19.05.2006 în Monitorul Oficial Nr. 075, art Nr. 522.

HG 432 din 20.04.2007 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea, educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial

HOTĂRÎREA GUVERNULUI 432 din 20.04.2007 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate privind îngrijirea,  educarea şi socializarea copiilor din instituţiile de tip rezidenţial; publicată pe 04.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 060, art Nr. 468.

Parteneri